Spørsmål  og mer informasjon kontakt Bjørn Åge Olavesen.  bjaaol@online.no  Tlf 93634578.